Հարցաթերթիկի լրացման օրինակ

 

Հաճախ տրվող հարցեր`

*"First Name" և "Last Name" դաշտերը լրացնել մեծատառերով:

1. Occupation - թոշակառու (pensioner), երեխա (child), աշակերտ (pupil), տնային տնտեսուհի (housewife), եթե չի աշխատում` no occupation, եթե աշխատում է` պաշտոն և աշխատավայր:

2. Current address - ամբողջական բնակության հասցե, որտեղ անձը տվյալ պահին իրականում բնակվում է (բնակարան/տուն, շենք, փողոց, քաղաք/գյուղ, երկիր):

3. Permanent address - անձի գրանցման հասցեն ըստ անձնագրի (եթե տարբերվում է "Current address"-ից, եթե նույնն է գրվում է "The same")

4. Duration of stay in Thailand - պարտադիր նշել օր, շաբաթ, ամիս (օր. 10 days

5. Purposed address in Thailand - Թաիլանդում կեցության ամբողջական հասցեն (մեկից ավել հասցեների դեպքում լրացնել միայն առաջինի կամ ամենաերկար կացության հյուրանոցի հասցեն)

6. Name and Address of Local Guarantor - Հայաստանում մնացող ընտանիքի անդամի (քույր, եղբայր և այլն) անուն, ազգանուն և ամբողջական հասցե: 

7. Name and Address of Guarantor in Thailand - Թաիլանդում կեցության հյուրանոցի անուն և ամբողջական հասցե: 

8. Չլրացնել հետևյալ դաշտերը` "Names, dates and places of birth of minor children", "Signature", "Date".